Grafická klávesnice [ Zobrazit klávesnici ]
Virtuální grafická klávesnice je moderním prvkem pro zvýšení bezpečnosti při zadávání hesel na internetových stránkách. Virtuální klávesnici doporučujeme použít vždy, pokud si nejste jisti, zda je počítač dostatečně zabezpečen proti nepřátelským programům, které se pomocí sledování stisku kláves na klávesnici snaží zjistit hesla či jiné osobní údaje uživatele (tzv. spyware, více informací můžete nalézt např. na https://cs.wikipedia.org/wiki/Spyware) - v internetových kavárnách, knihovnách ap.
Ovládání [ Skrýt klávesnici ]    [ Změnit pozici klávesnice ]    [ Výchozí pozice klávesnice ]
  • Jednotlivé znaky hesla se zadávají kliknutím na příslušnou klávesu na obrázku klávesnice. Po kliknutí na znak zobrazené klávesnice se na přihlašovacím formuláři zobrazí v poli "Heslo" hvězdička obdobně jako při stisku klávesy na reálné klávesnici
  • Smazat znak můžete pomocí klávesy [BackSpace] v pravém horním rohu klávesnice.
  • Velká písmena můžete psát stisknutím klávesy [Shift] - pro jedno následující písmeno, nebo [Caps] - přepne klávesnici na velká písmena (nebo zpět na malá)
  • Jazykové verze klávesnice (CZ/SK/HU/PL/US) můžete přepnout po stisku klávesy s kódem jazyka v levém dolním rohu klávesnice.