Informacja dla klientów o ryzykach związanych z wykorzystywaniem aplikacji internetowych e-Broker oraz EasyWobchod (zwanych dalej "e-Broker"):

Informacje o bezpieczeństwie
 1. Ze względu na fakt, że na świecie mnożą się próby przejęć haseł dostępowych do rachunków inwestycyjnych, prowadzonych przez domy maklerskie, pozwalamy sobie poinformować Państwa o tym niebezpieczeństwie. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na sposoby, którymi każdy użytkownik może chronić swój komputer i hasła przed bezprawnym ich wykorzystaniem - przypominając podstawowe zasady, których należy przestrzegać aby Państwa dane pozostały poufne. Możliwości zabezpieczeń jest zdecydowanie więcej, w niniejszym dokumencie przytaczamy najważniejsze z nich.
 2. Aby uzyskać podstawowe informacje o możliwych sposobach zabezpieczenia Państwa komputerów oraz ryzykach im zagrażających, prosimy o zapoznanie się z zawartością strony: http://www.microsoft.com/poland/security/default.mspx
 3. Ryzykiem podczas inwestowania w papiery wartościowe za pośrednictwem rachunku inwestycyjnego może być niedostateczne zabezpieczenie komputera, z którego klient składa zlecenia transakcji przeprowadzanych poprzez jego rachunek inwestycyjny, ewentualnie - niewystarczająca poufność hasła dostępowego i związana z tym możliwość bezprawnego wykorzystania go przez osoby trzecie.
Poufność haseł
 1. Należy chronić swoje hasło przed ujawnieniem i bezprawnym wykorzystaniem.
 2. Jeśli hasło zostanie zapisane, należy je schować w miejscu niedostępnym dla osób nieupoważnionych
 3. Nie należy zapisywać hasła tak, aby dało się je skojarzyć z konkretnym rachunkiem (np. zapisanie go koło numery rachunku inwestycyjnego, w dokumentach związanych z rachunkiem, włączenie opcji automatycznego zapamiętywania haseł przez komputer).
 4. Nie należy wpisywać hasła w obecności innych osób oraz podawać go osobom trzecim.
 5. Hasło powinno być kombinacją cyfr oraz małych i wielkich liter, nie powinno mieć związku osobistego z osobą je ustalającą. Proste hasło typu imię czy data urodzenia jest łatwe do odgadnięcia.
 6. Należy regularnie zmieniać hasło. Hasło zmienia się tylko i wyłącznie poprzez formularz w sekcji "Opcje" w e-Brokerze. Dom maklerski Fio nigdy nie wymaga od swoich klientów zmiany hasła w inny sposób. Z powodów bezpieczeństwa, ważność hasła jest ograniczona do 6 miesięcy. Pierwsze logowanie się po upłynięciu tego okresu skutkuje wezwaniem do zmiany hasła poprzez wywołanie odpowiedniego formularza.
 7. Nie należy nikomu wysyłać danych o rachunku inwestycyjnym ani hasła do niego za pomocą e-maila lub sms-a. Nie należy wpisywać powyższych danych na żadnej stronie internetowej, z wyjątkiem strony przeznaczonej do logowania się do aplikacji e-Broker. W przypadku otrzymania e-maila lub sms-a, wzywającego do podania danych dotyczących rachunku lub ich wpisania na innej stronie internetowej, prosimy tego nie robić - nawet jeśli taki e-mail będzie wysłany rzekomo przez dom maklerski Fio. Dom maklerski Fio w żadnym przypadku nie będzie przesyłał tego typu e-maili lub sms-ów.
Zabezpieczenie komputera
 1. Nie należy logować się do aplikacji e-Broker w kawiarenkach internetowych oraz na innych, publicznie dostępnych komputerach, w stosunku do których nie ma pewności, że są dostatecznie zabezpieczone.
 2. Komputer, który jest wykorzystywany do pracy z e-Brokerem, powinien być zabezpieczony legalnym firewallem oraz programem antywirusowym i antyszpiegowskim. Powyższe aplikacje powinny być regularnie aktualizowane.
 3. Jeśli do pracy z e-Brokerem wykorzystywany jest konkretny komputer, nie należy pobierać i instalować na jego dyskach programów, co do których nie ma pewności, że są wolne od wirusów, programów szpiegujących, ewentualne - że pochodzą z bezpiecznych witryn. Nie należy otwierać podejrzanej poczty na takim komputerze.
 4. Żadna licencja darmowego oprogramowania nie daje gwarancji, że nie zawiera ono elementów, które mogą uszkodzić komputer, albo w inny sposób naruszyć bezpieczeństwo przechowywanych na nim danych.
Kontakt z naszym pracownikiem
 1. W przypadku, gdy otrzymają Państwo e-mail z informacją o jakiejkolwiek zmianie w sposobie logowania się do aplikacji e-Broker lub o zmianie adresu www strony do logowania, a także jeśli stwierdzicie Państwo nietypowe lub podejrzane zachowanie się tej strony, prosimy o kontakt z pracownikiem domu maklerskiego Fio.
 2. W powyżej opisanej sytuacji można skontaktować się z domem maklerskim Fio poprzez usługę Serwis Fio, ale tylko w przypadku, gdy jesteście już Państwo zalogowani do aplikacji, ewentualnie - gdy mają Państwo wrażenie, że bezpieczeństwo komputera nie jest zagrożone, a zalogowanie nastąpi standardowym sposobem.